top of page

Abdij van Park - Wayfinding

Zo vindt iedereen zijn weg op een site in volle ontwikkeling.

De abdij van Park in Hevelee is één van de best bewaarde abdijcomplexen ter wereld. De hele site wordt op authentieke manier gerestaureerd en heel wat delen van de abdij krijgen nieuwe functies zoals een museum, een streeproductenwinkel, een boederij, een brouwerij, een watermolen en een verblijf voor buitenlandse priesterstudenten. Ook enkele organisaties hebben er hun intrek genomen.

Om alle bezoekers te gidsen doorheen de site én ze op de hoogte te houden van alle activiteiten die hier georganiseerd worden, ontwierpen en plaatsten we wayfinding en informatiekiosken op de site. Een totem en vlaggenmasten markeren de hoofdingang, informatiekiosken staan strategisch opgesteld en verschillende delen van de site worden geduid met subtiele informatiebordjes.

bottom of page