top of page

Lier Groenblauw

Ruimte voor water

Lier wordt omsingeld door Water. De Nete splitst zich op en kronkelt dwars door de binnenstad en helemaal rond de stad. Dit aanwezig water maakt van Lier een hele aangename stad, maar hierdoor is de stad ook extra kwetsbaar voor overstromingen. Klimaatopwarming maakt dit nog maar eens extra duidelijk. 

 

Met deze expo brengen we inzicht in hoe om te gaan met water. Hoe kunnen we ons beschermen tegen overstromingen bij een overvloed aan regen, maar ook andersom. Hoe capteren we het water maximaal om het te gebruiken in periodes van droogte. 

 

Een interessante, leerrijke en activerende expo!

bottom of page