top of page

Talbot House

Talbotousians in War & Peace

De nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Talbotousians in war & peace’ vertelt het verhaal van Talbot House oprichter Tubby Clayton die ook na the Great War zorg bleef dragen voor zijn Talbotousians. Hij organiseert pelgrimstochten voor de familie van de gesneuvelde ‘elder brethren’, en bezoekt zijn talbotousians in de Vlaamse velden. Een overkoepelende animatie brengt de expo naar buiten en monteert archiefmateriaal met hedendaagse foto’s, en brengt het verdere verhaal van Talbot House

 

Als kind aan huis, speelde Fugzia scenografisch klankbord voor het concept en de tentoonstellingsopbouw. We namen de animatie die de tentoonstelling overspant voor onze rekening en mochten daarbij putten uit het straffe archiefwerk van Jan Louagie. 

 

Heel fijn om te mogen samenwerken met het ongelooflijk geëngageerde team van Talbot House. Simon Louagie en zijn team lukken er keer op keer in om de rijke geschiedenis van 'het old house' treffend te vertellen. 

 

Een must see op je volgende uitstap naar de mooie Westhoek. 


Dit project kwam tot stand binnen het themajaar Eerste Wereldoorlog: LANDSCAPES | Feel Flanders Fields, ontwikkeld door Westtoer en Toerisme Vlaanderen - VISITFLANDERS.

 

bottom of page